người áo trong Tiếng Anh là gì?

người áo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người áo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người áo

    * dtừ

    austrian

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • người Áo

    Austrian (person)