người vú trong Tiếng Anh là gì?

người vú trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người vú sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người vú

    * dtừ

    nanny