người cá trong Tiếng Anh là gì?

người cá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người cá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người cá

    * dtừ

    mermaid; merman

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • người cá

    mermaid, merman