người sờ trong Tiếng Anh là gì?

người sờ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người sờ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người sờ

    * đtừ

    toucher, feeler