người ở trong Tiếng Anh là gì?

người ở trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người ở sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • người ở

  xem người hầu

  inhabitant; occupant; dweller

  những người ở hang động cave-dwellers

  những người ở sa mạc/rừng rú desert/forest dwellers

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • người ở

  (cũ) Servant

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • người ở

  servant, domestic help