người bò trong Tiếng Anh là gì?

người bò trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người bò sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người bò

    * dtừ

    crawler