người xuẩn ngốc trong Tiếng Anh là gì?

người xuẩn ngốc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người xuẩn ngốc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người xuẩn ngốc

    * dtừ

    jerk, jobbernowl, dunderhead, fool, noodle