người việt tại hải ngoại trong Tiếng Anh là gì?

người việt tại hải ngoại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người việt tại hải ngoại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • người Việt tại hải ngoại

    overseas Vietnamese