người viết truyện cổ tích trong Tiếng Anh là gì?

người viết truyện cổ tích trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người viết truyện cổ tích sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người viết truyện cổ tích

    * dtừ

    legendist