người văn minh trong Tiếng Anh là gì?

người văn minh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người văn minh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người văn minh

    * ttừ

    christian