người triệu phú trong Tiếng Anh là gì?

người triệu phú trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người triệu phú sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • người triệu phú

    millionaire