người tranh cãi trong Tiếng Anh là gì?

người tranh cãi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người tranh cãi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người tranh cãi

    * dtừ

    contestant, disputant