người tra khảo trong Tiếng Anh là gì?

người tra khảo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người tra khảo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người tra khảo

    * đtừ

    torturer