người trọng tài trong Tiếng Anh là gì?

người trọng tài trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người trọng tài sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người trọng tài

    * dtừ

    umpire