người trúng tuyển hạng thứ trong Tiếng Anh là gì?

người trúng tuyển hạng thứ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người trúng tuyển hạng thứ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người trúng tuyển hạng thứ

    * dtừ

    passer