người tiến hành đổi mới trong Tiếng Anh là gì?

người tiến hành đổi mới trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người tiến hành đổi mới sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người tiến hành đổi mới

    * dtừ

    innovator