người tiêu thụ trong Tiếng Anh là gì?

người tiêu thụ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người tiêu thụ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người tiêu thụ

    consumer

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • người tiêu thụ

    consumer; seller