người thon thon trong Tiếng Anh là gì?

người thon thon trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người thon thon sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người thon thon

    * dtừ

    spindling