người thiết kế trong Tiếng Anh là gì?

người thiết kế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người thiết kế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người thiết kế

    * dtừ

    designer