người thiên tài trong Tiếng Anh là gì?

người thiên tài trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người thiên tài sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người thiên tài

    * dtừ

    genius