người theo văn minh phương tây trong Tiếng Anh là gì?

người theo văn minh phương tây trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người theo văn minh phương tây sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người theo văn minh phương tây

    * dtừ

    occidentalist