người theo thuyết phi đạo đức trong Tiếng Anh là gì?

người theo thuyết phi đạo đức trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người theo thuyết phi đạo đức sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người theo thuyết phi đạo đức

    * dtừ

    immoralist