người theo thuyết hiện tượng trong Tiếng Anh là gì?

người theo thuyết hiện tượng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người theo thuyết hiện tượng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người theo thuyết hiện tượng

    * dtừ

    phenomenalist