người theo thuyết hê-gen trong Tiếng Anh là gì?

người theo thuyết hê-gen trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người theo thuyết hê-gen sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người theo thuyết hê-gen

    * dtừ

    hegelian