người theo kỷ luật chặt chẽ trong Tiếng Anh là gì?

người theo kỷ luật chặt chẽ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người theo kỷ luật chặt chẽ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người theo kỷ luật chặt chẽ

    * dtừ

    martinet