người thanh lý trong Tiếng Anh là gì?

người thanh lý trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người thanh lý sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người thanh lý

    * dtừ

    liquidator