người thắp đèn trong Tiếng Anh là gì?

người thắp đèn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người thắp đèn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người thắp đèn

    * dtừ

    lamplighter