người thành phố trong Tiếng Anh là gì?

người thành phố trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người thành phố sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người thành phố

    * dtừ

    dude, townspeople