người tẩu thoát trong Tiếng Anh là gì?

người tẩu thoát trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người tẩu thoát sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người tẩu thoát

    * dtừ

    fly-away