người tùy hứng trong Tiếng Anh là gì?

người tùy hứng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người tùy hứng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người tùy hứng

    * dtừ

    pursuivant