người sùng bái anh hùng trong Tiếng Anh là gì?

người sùng bái anh hùng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người sùng bái anh hùng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người sùng bái anh hùng

    * dtừ

    hero-worshipper