người sùng đạo trong Tiếng Anh là gì?

người sùng đạo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người sùng đạo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người sùng đạo

    * dtừ

    devotee, religioner