người sành điệu trong Tiếng Anh là gì?

người sành điệu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người sành điệu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người sành điệu

    connoisseur

    những người sành điệu thích rượu này lắm this wine is very much appreciated by connoisseurs