người sàng lọc trong Tiếng Anh là gì?

người sàng lọc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người sàng lọc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người sàng lọc

    * dtừ

    expurgator