người rửa chén trong Tiếng Anh là gì?

người rửa chén trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người rửa chén sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • người rửa chén

    dishwasher, person who washes dishes