người quy định trong Tiếng Anh là gì?

người quy định trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người quy định sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người quy định

    * dtừ

    stipulator