người quét dọn trong Tiếng Anh là gì?

người quét dọn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người quét dọn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người quét dọn

    sweeper; cleaner