người quá thiên về vật chất trong Tiếng Anh là gì?

người quá thiên về vật chất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người quá thiên về vật chất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người quá thiên về vật chất

    * dtừ

    materialist