người phạm lỗi trong Tiếng Anh là gì?

người phạm lỗi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người phạm lỗi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người phạm lỗi

    * dtừ

    offender