người phê bình trong Tiếng Anh là gì?

người phê bình trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người phê bình sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người phê bình

    * dtừ

    corrector