người nuôi vịt trong Tiếng Anh là gì?

người nuôi vịt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người nuôi vịt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người nuôi vịt

    * dtừ

    ducker