người nhặt rác trong Tiếng Anh là gì?

người nhặt rác trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người nhặt rác sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người nhặt rác

    * dtừ

    garbage-collector