người nhập khẩu trong Tiếng Anh là gì?

người nhập khẩu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người nhập khẩu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người nhập khẩu

    * dtừ

    importer