người nhào lộn trong Tiếng Anh là gì?

người nhào lộn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người nhào lộn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người nhào lộn

    * dtừ

    vaulter, tumbler, acrobat