người ngoan đạo trong Tiếng Anh là gì?

người ngoan đạo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người ngoan đạo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người ngoan đạo

    * dtừ

    devotionalist