người ngẫm nghĩ trong Tiếng Anh là gì?

người ngẫm nghĩ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người ngẫm nghĩ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người ngẫm nghĩ

    * dtừ

    meditator