người mỹ da đen trong Tiếng Anh là gì?

người mỹ da đen trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người mỹ da đen sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người mỹ da đen

    * dtừ

    jim crow, afro-american

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • người Mỹ da đen

    black American, African-American