người mười sáu trong Tiếng Anh là gì?

người mười sáu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người mười sáu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người mười sáu

    * dtừ

    sixteenth