người mê xem chiếu bóng trong Tiếng Anh là gì?

người mê xem chiếu bóng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người mê xem chiếu bóng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người mê xem chiếu bóng

    * dtừ

    cinemaddict