người loạn thần kinh chức năng trong Tiếng Anh là gì?

người loạn thần kinh chức năng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người loạn thần kinh chức năng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người loạn thần kinh chức năng

    * dtừ

    neurotic